Hệ điều hành Ubuntu, SUSE Linux và Fedora sắp được lên Windows Store

Tin tức về hệ điều hành Ubuntu, SUSE Linux và Fedora sắp được lên Windows Store đang làm cộng đồng người sử dụng máy tính quan tâm. Đó là các phiên bản Linux sử dụng nhiều nhất sẽ thuận tiện tìm thấy và cài đặt trên Windows từ Windows Store. Hãng Microsoft đang phấn đấu tăng gấp đôi khả năng cung ứng các chọn lọc cho nhà vững mạnh trên nền móng Windows 10. Tại sự kiện Build 2017, đơn vị thông báo rằng 3 trong số những phiên bản Linux…

Read More