Bài văn khấn cúng ông Công ông Táo chuẩn nhất

Theo quan niệm của ông cha ta, việc gia đình may mắn, hạnh phúc hay không cốt yếu là ở cái bếp bởi đó là nơi giữ lửa. Táo quân là người biết hết mọi chuyện lớn bé, xấu tốt trong nhà gia chủ. Theo phong tục cổ truyền, Táo quân là người cai quản chuyện bếp núc của mỗi gia đình. Bởi vậy, hàng năm cứ đến ngày 23 tháng Chạp, môi gia đình lại chuẩn bị đầy đủ mâm cỗ và bài văn khấn cúng Ông Công Ông…

Read More