Dự án cao tốc Bắc – Nam thanh tra nhanh chóng thẩm định

Dự án cao tốc Bắc – Nam thanh tra nhanh chóng thẩm định. Kết luận nêu rõ, Dự án tuyến đường bộ cao tốc Bắc – Nam là Dự án quan trọng đất nước, bởi vậy cần phải thực hiện trình Chính phủ chuẩn y chủ trương đầu tư và những cơ chế, chính sách đầu tư trước khi Thống kê Bộ Chính trị và trình Quốc hội duyệt chủ trương đầu cơ theo đúng quy định luật pháp về đầu tư công. Phó Thủ tướng đề nghị Hội đồng…

Read More